Portfólio

Antolská 2

Bytový dom pre rodiny s deťmi pri jazere Veľký Draždiak s presvetlenými bytmi a súkromnou oddychovou zónou.

Krasovského 2010

Mestský hotel a luxusné apartmány s panoramatickým výhľadom na Bratislavu na Krasovského ulici pri Sade Janka Kráľa.

Mestská športová hala

Viac účelová športová hala s variabilným vnútorným usporiadaným a teleskopickými tribúnami pre 2000 divákov

Jezuitský kostol v Skalici

Obnova národnej kultúrnej pamiatky, bývalého jezuitského kostola v Skalici, na mestské kultúrno – poznávacie centrum.

Domino Jasovská

Obytný súbor piatich šesť podlažných bytových domov na stĺpoch s parkovaním na teréne v Bratislave v Petržalke.

Obtokové rameno Dunaja

Nadnárodný projekt obtokového ramena Dunaja a následné intenzívne zhodnotenie kvalít územia nadregionálneho významu.

Habánsky mlyn

Administratívna budova v lokalite Habánsky mlyn na Patrónke s open-space aj bunkovým usporiadaním kancelárií.

Retro UR

Polyfunkčný objekt Retro v bratislavskom Ružinove s ojedinelým prepojením bývania a nákupno-relaxačného centra.

Rudnayovo námestie

Komplexná obnova krásneho meštianskeho domu z osemnásteho storočia na Rudnayovom námestí v Bratislave.

Antolská 1

Polyfunkčný bytový dom v Petržalke pri jazere Veľký draždiak s administratívou a parkovacím domom.

Retro

Polyfunkčný objekt Retro v bratislavskom Ružinove so spojením bývania a nákupného centra. Projekt pre SP a RP.

Antolská 2/2008

Polyfunkčný bytový dom na Antolskej ulici so 150 bytovými jednotkami v nádhernom prostredí jazera Veľký Draždiak.

Kostol Saleziáni

Realizácia kostola Saleziánov Don Bosca – kostola Panny Márie, pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave.

IBA – Grossrachen GER

Urbanisticko architektonická súťaž na lokálne kultúrne centrum v nemeckom meste Grossrachen. Investor IBA.

Segum

Kompletná projektová dokumentácia pre výstavbu domu nábytku Segum v Bratislave. Investičné náklady 95mil. SK.

Budatínska

Projekt pre bytový dom s vyše stošesťdesiatimi bytmi na Budatínskej ulici v bratislavskej Petržalke. Zrealizované v roku 2005.

South City

Urbanisticko architektonická súťaž na dotvorenie územia v južnej časti Petržalky pre 18 000 obyvateľov. 1. miesto.

Dúbravčice

Workshop na urbanisticko-architektonické riešenie zóny Hrubá lúka – Dúbravčice, mestská časť Dúbravka. 1. miesto.

Žilinská

Zhotovenie realizačného projektu pre polyfunkčný súbor na Žilinskej ulici v Bratislave so 125 bytovými jednotkami.

Žatevná

Realizačný projekt pre bytový dom na Žatevnej ulici v bratislavskej Dúbravke so štyridsiatpäť bytovými jednotkami.

Patrónka

Projekt pre územné rozhodnutie pre polyfunkčný komplex na Patrónke, pozostávajúci z administratívy, hotela a rezidenčného bývania.

Sosnová

Polyfunkčný súbor na Sosnovej ulici v Bratislave. Objemová štúdia s predpokladanými nákladmi 1,8 mld. SK.

Bosáková

Bytový dom Vodotika na Bosákovej ulici v Bratislave s 267 jedno až päťizbovými bytmi. Projekt pre územené rozhodntie.

Golf Rusovce

Urbanistická štúdia golfového areálu v obci Rusovce s jej priamím spojením s rakúskym mestom Zeiselhof.

Karlovka Stred

Zhotovenie realizačného projektu na výstavbu bytového domu s tridsiatimi-dvoma bytmi v bratislavskej Karlovej Vsi.

Autocentrum

Projekt pre stavebné povolenie na výstavbu Autocentra a administratívnej budovy na Panónskej ulici v Bratislave.

Tourcentrum

Tourcentrum na Einsteinovej ulici v Bratislave. Projekt pre stavebné povolenie. Predpokladané náklady 250 mil. SK.