Overview
Polyfunkčný súbor na Sosnovej ulici v Bratislave. Objemová štúdia s predpokladanými nákladmi 1,8 mld. SK.
  • typ : polyfunkcia
  • poloha : Sosnová, Bratislava
  • stupeň : objemová štúdia
  • projekt : 2005
  • autor : Bajoprojekt
  • investor : Hydrostav
  • náklad : 1,8 mld. SK (60 mil. EUR)

 

Podobné projekty