Obtokové rameno Dunaja
Overview
Nadnárodný projekt obtokového ramena Dunaja a následné intenzívne zhodnotenie kvalít územia nadregionálneho významu.
  • typ : Urbanizmus
  • poloha : Bratislavský kraj

 

 

 

Podobné projekty